Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 667 (zakres akredytacji) przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. (Certyfikat Akredytacji)
Laboratorium posiada zgodę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Laboratorium EKO-SERWIS jest członkiem rzeczywistym Nr 637 klubu Polskich Laboratoriów Badawczych członka Stowarzyszonego w Europejskiej Organizacji d.s. Badań - EURO LAB.

Laboratorium EKO-SERWIS już od 1993 roku działa w obszarze ochrony środowiska, wykonując szeroki zakres badań analitycznych poszczególnych elementów środowiska. W ciągu tego czasu nasze laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji nr AB 667 tym samym potwierdzając wysoki poziom wykonywanych analiz. Oferta jaką oferujemy jest stale powiększana o nowe elementy badawcze, w celu zaspokojenia Państwa potrzeb w ochronie środowiska. W celu zapewnienia najwyższej jakości i dokładności wykonywanych analiz, stosowany jest najnowszy sprzęt badawczo-pomiarowy. Każde z urządzeń znajdujących się w laboratorium, które jest używane do wykonywania pomiarów, posiada certyfikat kalibracji i jest na bieżąco sprawdzane i weryfikowane. Nasi analitycy, zgodnie z polityką jakości EKO-SERWIS są ciągle doskonaleni poprzez częste uczestnictwa w kursach, seminariach i konferencjach naukowych o tematyce dotyczącej inżynierii chemicznej i inżynierii środowiska. Każdego roku nasze laboratorium bierze udział w badaniach międzylaboratoryjnych, które mają na celu sprawdzenie dokładności wykonywanych analiz. Uzyskane wyniki sprawiają, że laboratorium EKO-SERWIS znajduje się na czołowych miejscach klasyfikacja końcowej wszystkich biorących udział w porównaniu laboratoriów badawczych.